QSL – kort

Kontakt med din omverden

 

ETOVs radioamatører har kontakt med mange amatører rundt om i verden.