OZ9ETOV

 

OZ9ETOV er foreningen ETOV’s registrerede Danske Radioamatørers kaldesignal. I februar 2021 henvendte ETOV’s næstformand Bjarne IT Nielsen sig til ENS – Danmarks Energistyrelse, og anmodede om udstedelse af en radioamatørlicens til foreningen til brug for licenserede radioamatører, der er medlemmer af ETOV.  Med dygtige forhandlingsevner lykkedes det Bjarne at opnå et dansk ”Special Callsign”. Kaldesignaler består alle af et såkaldt Prefix efterfulgt af et tal, som fortæller hvilket land man tilhører.   Herefter følger et såkaldt Suffix (efternavn), generelt verden over bestående af 3 bogstaver.   Som ’Speciel Callsign’ opnåede han som suffix de 4 bogstaver for vort foreningsnavn – ETOV.  Yderst elegant, men det kan så i store internationale Radiokonkurrencer (Contests), være en enorm bagdel, idet rigtigt mange har svært ved at acceptere, at vort suffix har 4, og ikke normalt 3 bogstaver.  Men et flot kaldesignal er det absolut !

 

OZ9ETOV oprettedes i klubregi, hvilket giver 2 fordele, nemlig at medlemmer med amatørlicens vil kunne benytte kaldesignalet ved særlige lejligheder efter aftale med bestyrelsen, samt at medlemmer uden licens vil kunne benytte kaldesignalet under tilstedeværelse af en licenseret radioamatør, altså på lovlig vis kunne snuse til det eventyr, som trådløs radiofoni og telegrafi stadig byder unge mennesker, helt uafhængigt af internet, og ofte også af el-forsyning.

 

ETOV’s kaldesignal er fra start blevet registreret på flere internationale databaser, hvor det kan ’slås op’ og tjekkes i detaljer af radioamatører i hele verden bl.a. på www.qrz.com/oz9etov  ligesom på databaser, som f.eks. www.eqsl.cc/oz9etov, til elektronisk og gratis udveksling af kort til bekræftelse af gennemførte radiokontakter, såkaldte QSO’er.

 

  eQSL kort fra Holland
      eQSL kort fra Frankrig

 

Næstformand Bjarne IT Nielsen har haft amatørlicens i 37 år – OZ8ZN, men har aldrig benyttet den før nu. Ikke desto mindre har han tidligere i flere år været tilknyttet Radio Berlin’s kortbølgeudsendelser, og meget andet spændende.

 

73’ – Chris

Preben Mailand Christensen – OZ1D

Medlem af bestyrelsen af ETOV