Lidt om Radon

Hvad er Radon?  

Radon er en naturlig forekommende radioaktiv gas, som findes; i undergrunden. Herfra trænger den op i atmosfæren og ind i bl.a. boliger og øger risikoen for lungekræft.Radongassen kan ikke ses, den kan ikke lugtes lugtes eller smages. Den findes overalt og en for høj koncentration af radon i f.eks. boliger indebærer en sundhedsrisiko for mennesker. Radon øger risikoen for lungekræft, og risikoen er størst, hvis man også er ryger. Ifølge WHO har radon den kedelige 2.plads som den medvirkende årsag til lungekræft, kun overgået af aktiv rygning. Der er i Danmark omkring 350 nye tilfælde af lungekræft. Af disse anslås det, at omkring 9 % eller ca. 300 af tilfældene kan tilskrives forhøjet radonniveau i boliger. I de fleste radonrelaterede kræfttilfælde er de ramte rygere. Er du ryger og er der i din bolig forhøjet radonniveau, er risikoen for lungekræft ca. 25 gange større, end for en der aldrig har røget. De fleste, der får konstateret lungekræft med radon som årsagen, er rygere. 

Radonforårsaget lungekræft opstår ikke, ved at man kortvarigt opholder sig i en bygning med højt radonniveau. Det forholder sig så, at jo længere tid en person opholder sig i en bygning med forhøjet radonniveau, jo større er risikoen. Ganske vist går det langsomt; men bor man i en bolig med forhøjet radonniveau, er der stor risiko for, man får lungekræft. De fleste udbrud sker mellem 10 og 40 års påvirkning.

 

Hvorfor er Radon farlig?

Radongassen udsender ved henfald til “radondøtre” alfastråling. Disse stråler er radioaktive. Den radioaktive stråling kan ikke optages gennem huden, da denne er for tyk til at strålerne kan trænge ind gennem denne. Når Radongassen indåndes, følger den radioaktive stråling. Da der i lungerne ikke er en tyk hud, kan strålingen trænge ind og resultere i et tilfælde af  lungekræft.

 

Radon i danske boliger

Klik på billedet for højere opløsning

 

Måling af Radon i enfamiliehuse

Bor man i et område, der på er klassificeret 3 eller højere på kortet, er det vigtigt, at få målt radonniveauet i sit hus. Målingen skal, for at kunne anvendes, være foretaget i vinterhalvåret (1. oktober – 30. april). En måling til beregning af Radonniveauets årsgennemsnit foretages med spodosimetre. Mange laboratorier har oprettet en webbutik, hvor du kan bestille det ønskede antal dosimetre (1 for hvert opholdsrum). Når måleperioden er overstået (måleperiode er ca. 2 måneder), sendes dosimetrene tilbage til laboratoriet, som i løbet af 3 uger udarbejder en rapport. Dosimtret virker ved, når målingen startes, at gassen trænger ind i dosimetret og når gassen henfalder, kommer et for det menneskelige øje usynligt lysglimt. Dette opfanges på en film som et lille spor. Efter fremkaldelse filmen på laboratoriet, tælles antallet af spor for de enkelte rum og der udregnes et årsgennemsnit for det pågældende hus. 

Det er muligt at lave vejledende målinger med elektronisk udstyr. Der findes en række forskellige fabrikater på markedet, nogle bedre end andre. Fordelen ved at foretage målingen elektronisk er, at du kan se udviklingen i radonniveauet og reagere på dette, når det kommer nærmer sig fareområdet.

Hertil er RadonEye RD200 fra RadonFTlab velegnet. RadonEye RD200 benytter en patenteret måleteknik, som er meget hurtig (første pålidelige resultat efter 1 time). Teknikken er baseret på et pulseret ion-kammer, hvor de enkelte henfald registreres. For hvert 10. minut udlæses et nyt måleresultat som et rullende gennemsnit over de sidste 60 minutter. Der er mulighed for at overføre data via Bluetooth til tablet eller smartphone, hvor der kan lægges alarmgrænser ind. 

 

 

Hvad kan man selv gøre ?

Har man fået målt Radonniveauet i sit hus og er det for højt, kan du i nogle tilfælde klare dig med udluftning. Her vil en elektronisk radondetektor være en stor hjælp. Med den kan du se, hvordan udviklingen er og hvad der sker, når du lufter ud.  Udluftningen skal ske på den side af huset, hvor der er overtryk (du skal kunne mærke, at der kommer frisk luft ind). Herved bliver luften i huset udskiftet samtidig med, der kortvarigt skabes et minimalt overtryk i huset, som bremser yderligere indtrængen af radon mens udluftningen står på.