• Projekter

    Kondensator

      En kondensator består principielt af to plader, hvor pladernes areal og afstand bestemmer kapaciteten. Pladerne må aldrig røre ved hinanden. For at opnå større kapacitet, er der i praksis indskudt et materiale mellem pladerne. Det er dette stofs dielektricitetskonstant,…