Kondensator

En kondensator består principielt af to plader, hvor pladernes areal og afstand bestemmer kapaciteten. Pladerne må aldrig røre ved hinanden. For at opnå større kapacitet, er der i praksis indskudt et materiale mellem pladerne. Det er dette stofs dielektricitetskonstant, der er af afgørende betydning for kondensatoens fysiske og elekrtriske størrelse.
I industrien anvendes kondensatoren blandt andet til at måle indholdet af ikke ledende materialer i en silo

Ved at måle kapaciteten, mellem målesonden og siloens væg, kan man beregne hvor meget der er i siloen. Det kræver ud over målekredsløbet, der måler kapaciteten også en del programmering, idet det er forskellen på dielektricitetskonstanten mellem luft og siloens indhold, der måles.